”Som om vi redan var där”

2019-09-12

Det är något som dör
där annat får liv.
Ser du bilder som målas
med nya motiv?
Och alla tonerna från en annan värld,
dem kan vi höra redan här!
Vi ska inte fly, bara öppna en dörr,
som om vi redan var där.