Trilogi av Heidenstam

Nu i april har vi släppt ytterligare två av Verner von Heidenstams pamfletter. Tillsammans med den tidigare utgivna ”Om svenskarnes lynne” finns nu tre av hans viktigaste inlägg i debatten tillgängliga som e-bok.


Dags för en ny renässans?