Tonsättningar ur Fänrik Ståls sägner


De två mest kända tonsättningarna av dikter ur Fänrik Ståls sägner, ”Vårt land” (Finlands nationalsång) och ”Björneborgarnas marsch”.