R. C. Sproul om Edgar Allan Poe och dikten ”Korpen”

2018-06-14

Så gick det till när en av världens främsta dikter skapades.

https://www.youtube.com/watch?v=gmkx0Ebw7KU