Policy för behandling av personuppgifter


Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter. Det sker enklast genom att klicka på länken längst ned i vårt nyhetsbrev (som du får automatiskt om du genomför ett köp av oss), eller genom att e-posta oss.

Riktlinjer
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

– Namn
– Adress
– E-postadress
– Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller om du genomför ett köp av oss. Då ger du ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer inom organisationen har tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi överför aldrig personuppgifter till tredje part, om det inte är nödvändigt för att fullgöra vår förpliktelse mot dig när du har handlat av oss. Då måste vi tillfälligt lämna ut din leveransadress till det företag som packar och skickar böckerna. De sparar inte dina uppgifter.

Mimer bokförlag med organisationsnummer 730417-5578 är personuppgiftsansvarigt, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.