Några bilder ur ”Göteborg med dess omgivningar”


Läs mer om boken här.