Meningen med livet


En fråga som aldrig diskuteras i Sverige längre. Men borde göras. Här finns tre världsåskådningar representerade.