Det är skam att sitta, som vi har gjort,
och tempel åt andra välva,
men kasta stenar på egen port
och tala ont om oss själva.

Verner von Heidenstam

Ur Det är bättre att spänna sin båge