Katolskt Magasin recenserar Borgmästaren

… ett spännande handlingsförlopp. 1600-talets värld, utan modern bekvämlighet och hygien, då exempelvis resor var förknippade med stora mödor, framställs på ett färgstarkt sätt.

Björn Göransson, Katolskt Magasin