E-böcker

Böcker som endast finns utgivna i elektroniskt format. Går ej att köpa från vår hemsida.


Brev

av Esaias Tegnér


Gunnlaug Ormtungas saga

Gunnlaug Ormtungas saga är betraktad som ett mästerverk och är den isländska saga som översatts flest gånger till olika språk.


Ragnar Lodbroks saga

Ragnar Lodbrok var son till den svenske kungen Sigurd Ring, som även styrde över Danmark. TV-serien Vikings (History/TV4) är delvis baserad på Ragnar Lodbroks saga.