Kategori: Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.

2020-12-23 God Jul och väl mött 2021! Ett stort tack till alla kunder och samarbetspartner under året som gått!  

2020-12-07 Ett utdrag ur Verner von Heidenstams klassiska essä, vilken uppdrog riktlinjerna för det litterära nittiotalet och kritiserade naturalismen: Man skulle kunna parodiera naturalismen på följande sätt. Naturalismen är en arbetskarl i blus. – Leve jämlikheten! ropar han. Det är en orättvisa, att ödet begåvar några med snillets privilegium och icke alla. Vi avsätta ödet. Vi besluta, att kvickhet, inbillningskraft, skönhetssinne och allt sådant där aristokratiskt djävulstyg är tecken på talanglöshet. Talang är arbete. Vilket dumhuvud som helst kan bli ett snille, bara han arbetar, bara han blir gesäll, bara han går omkring och iakttager samt noga skriver upp. Här sitta de där övermodiga gamla snillena i akademiska fåtöljer och beundras, och tillåta inte att några som ej…

Gustav Vasas Bibel har som ingen annan skrift präglat vårt land. Det var den första regelrätta bibelöversättningen till svenska och en av de första någonsin till folkspråken. Redan år 1526 gavs ”Det Nya Testamentet på Svensko” ut. Texten ger en fascinerande inblick i den moderna svenskans begynnelse och framväxt. Det är en mycket fin översättning som ger ett mindre formellt intryck än senare utgåvor av reformationsbibeln i Sverige. – Innehåller Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier – Ur den första svenska översättningen av Nya Testamentet – Olaus Petris förespråk och bibelkommentarer – Kort historik och jämförelse med andra bibelutgåvor – Moderniserad stavning samt ordlista Och han kom i alla de landsändar vid Jordans flod, predikandes bättringenes döpelse till…

2020-11-02 Inledningen av Verner von Heidenstams klassiska essä om August Strindberg: Strindberg har i någon av sina blå böcker kallat mig Sveriges dummaste karl. När jag hade läst boken till slut och lade den ifrån mig, började jag undra, om det ändå inte fanns en, som var nära på ännu dummare. Om två dumhuvud nu törna ihop, bör det åtminstone vara till muntration för de många kvicka. Efter mitt förstånd är snille inte gas och ånga och ständiga detonationer, som förmörka luften med kringkastade sopor, utan klaraste och fastaste kristall. Snille är något, som sammanför, skapar och bygger. Det är det mest heroiskt positiva, som finnes till. Ändå ha där varken kring Tolstoj eller Ibsen höjts så vilda…

2020-10-05 Inledningen av Verner von Heidenstams klassiska essä om svenskar och svenskhet: Svenskarne, skriver Johan Brovallius 1735, äro »en Trumslagerisk Nation med Fattigdom, Ape-högfärd och Puttelkrämeri». Vår litteratur vimlar av liknande utfall mot oss själva, och de mottagas alltid med öppen eller förtegen belåtenhet. Ingenting frukta svenskarne så mycket som att bli slagna på fingrarna med självöverskattning. Inom hela samtiden finns icke heller ett förnämare och mer vinnande folkdrag än denna nationella självironi. Hur på en gång blyg och stolt ter sig icke en sådan självförnekelse vid sidan av de andra nationernas förgudning av det inhemska! Ett sådant inåtseende öga öppnas först hos en hög och gammal kultur och under skeden, då ett folks förmåga att skärskåda sina…