Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.


Gälden till Lübeck

2020-09-07 Följande är ett utdrag ur Viktor Rydbergs roman Vapensmeden, slutet av kapitel 12. Sveriges skuld till Lübeck skulle gäldas, och då medel härtill saknades, måste kung Gösta tillgripa kyrkors och klosters dyrbarheter. Det var ett farligt steg, men nöden väjer icke. Faran var tydlig för envar, som hade tillfälle […]


Caligula

2020-08-03 Ett smakprov ur boken Romerska kejsare i marmor av Viktor Rydberg. Det kortaste av kejsarporträtten, men liksom de andra träffande. Här hittar man också det berömda citatet: ”Sedlig idiot, var han för ingen del ett dumhuvud.” Gajus Julius Caesar Augustus Germanicus »Caligula» 12 e. Kr.–41 e. Kr. Gajus Caesar […]


Fler titlar tillgängliga som e-bok

2020-03-30 Vi har nu uppdaterat vår e-bokskatalog så att även titlarna Lapplandsresan och Wärend och wirdarne går att läsa elektroniskt. Fanns tidigare endast som pappersböcker.


Folksagor från hela världen

2020-01-25 En samlingsvolym med femtiotalet folksagor, vackert illustrerade av våra främsta och mest folkkära konstnärer, såsom Carl Larsson, Elsa Beskow, John Bauer och Jenny Nyström.