Kategori: Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.

2023-06-06 Idag firar vi Sverige 500 år! Det är något att vara stolta över, att vi har varit en kontinuerlig nationalstat under en så lång tid, bland de längst existerande staterna i hela världen. Nu stämmer det i och för sig inte att Sverige är bara 500 år, snarare minst 1000 år. Vår första i historien kända kung som regerade över Mälardalen och Götaländerna samtidigt var Erik Segersäll (slutet av 900-talet) och det kan ha funnits en svensk statsbildning innan honom också. Sverige fortsatte vara ett eget land hela vägen fram till Gustav Vasa. Vi hade valkungar, som valdes vid Mora sten och gjorde eriksgata för att godkännas och hyllas av landets alla landskap. Inte ens under Kalmarunionen…

2023-06-02 När vi kommer in i handlingen har Gunnlaugs rival Ramn gift sig med Helga, Gunnlaugs trolovade, under dennes frånvaro och mot hans uttryckliga vilja, Helga ovetandes att Gunnlaug levde och var på väg tillbaka till Island. Numera hade Ramn alls ingen glädje i sitt samliv med Helga – alltsedan hon och Gunnlaug träffats. På sommaren red man med stora följen till tings: Illuge svarte och hans söner, Gunnlaug och Hermund, Torsten Egilsson, Anund från Mossfjäll och Ramn och hans andra söner samt bonden Svarting. Skafte Toroddsson var då ännu lagsagoman. En dag, då alla målen varit före och folket mangrant samlat sig vid lagberget, äskade Gunnlaug ormtunga sig ljud och sade: – Är Ramn Anundsson här? Han…

2023-02-27 Människohjärnan, ehuru innesluten i ett kranium, som kan vila i ett barns hand, är en värld, vars av otaliga hemligheter uppfyllda rymder ännu icke kunnat uppmätas och genomforskas av vetenskapen. Där letas flitigt och där letas skarpsinnigt. Tid efter annan göras märkliga och, som det vill synas, framtidsdigra upptäckter. Och likväl – ju längre de upptäcktsresande hinna, dess mer avlägset skönja de målet. Ett var dock redan tydligt av hävdernas vittnesbörd och daglig erfarenhet: att människorasernas och inom dem individernas hjärnkapacitet är ganska olika. Ett annat är också tydligt: att en harmonisk utbildning – en sådan som gymnastiken vill och kan giva åt människokroppens muskelsystem – aldrig eller nästan aldrig kommer en mänsklig hjärna till del. Redan…

2023-01-03 Ett stort tack till alla kunder och samarbetspartner under 2022. Det här var våra mest sålda böcker under året som gick: Edda Ynglingasagan Samlade dikter Thomasevangeliet Germania

2022-10-15 Symbolen för det religiösa hyckleriet, men i vidare mening symbolen för allt hyckleri. För han kan lika gärna överföras på en sekulär kontext såsom i dagens Sverige. Det är en människotyp, falsk, egennyttig, följande strömmen för egen vinning. Han tänker och säger en sak för sig själv och en annan utåt, han ljuger, ja älskar att ljuga, till den grad att han ibland inte längre själv vet vad som är sanning eller lögn. Han har blivit ett med den. Här är scenen där Tartuffe inträder personligen i handlingen, i tredje akten. Scen II Tartuffe, Dorine. TARTUFFE [talar högt till drängen som är i våningen ovanför, så snart han får se Dorine] Laurent, häng gisslet upp och tagelskjortan…

2022-09-06 Krävs det ett språk för att tänka, och i så fall, hur har tänkandet uppstått? För utan tänkande inget språk, och utan språk inget tänkande. Ett klassiskt hönan eller ägget dilemma… Svar [från Viktor Rydberg] på ett brev från signaturen G. Z., som frågat å ett sällskaps vägnar, om språk kunde anses oundgängligt nödvändigt för tanken, dagtecknat Göteborg 30 Januari 1881. Publicerat i Varia I, (samlade) Skrifter, 1898. Om tankens behov av språket Ett uttömmande svar i ämnet skulle kräva en lång avhandling. En sådan fordrar ni dock icke av mig, utan endast ett uttalande av den åsikt, vartill jag kommit i den av er framställda frågan: »Är det möjligt för en människa att tänka, reflektera över…