Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.


Strindberg sedd genom fjärrglas

2020-11-02 Inledningen av Verner von Heidenstams klassiska essä om August Strindberg: Strindberg har i någon av sina blå böcker kallat mig Sveriges dummaste karl. När jag hade läst boken till slut och lade den ifrån mig, började jag undra, om det ändå inte fanns en, som var nära på ännu…


Om svenskarnas lynne

2020-10-05 Inledningen av Verner von Heidenstams klassiska essä om svenskar och svenskhet: Svenskarne, skriver Johan Brovallius 1735, äro »en Trumslagerisk Nation med Fattigdom, Ape-högfärd och Puttelkrämeri». Vår litteratur vimlar av liknande utfall mot oss själva, och de mottagas alltid med öppen eller förtegen belåtenhet. Ingenting frukta svenskarne så mycket som…


Ynglingasagan

Ynglingasagan beskriver den första svenska kungaättens historia. Den utgör egentligen inte ett fristående arbete, utan ingår som första delen i Snorre Sturlassons stora historiska verk om norges kungar, mest känt under namnet Heimskringla, vilket låg färdigt omkring år 1230. För oss svenskar är det dock den första delen som är…


Gälden till Lübeck

2020-09-07 Följande är ett utdrag ur Viktor Rydbergs roman Vapensmeden, slutet av kapitel 12. Sveriges skuld till Lübeck skulle gäldas, och då medel härtill saknades, måste kung Gösta tillgripa kyrkors och klosters dyrbarheter. Det var ett farligt steg, men nöden väjer icke. Faran var tydlig för envar, som hade tillfälle…


Caligula

2020-08-03 Ett smakprov ur boken Romerska kejsare i marmor av Viktor Rydberg. Det kortaste av kejsarporträtten, men liksom de andra träffande. Här hittar man också det berömda citatet: “Sedlig idiot, var han för ingen del ett dumhuvud.” Gajus Julius Caesar Augustus Germanicus »Caligula» 12 e. Kr.–41 e. Kr. Gajus Caesar…


Fler titlar tillgängliga som e-bok

2020-03-30 Vi har nu uppdaterat vår e-bokskatalog så att även titlarna Lapplandsresan och Wärend och wirdarne går att läsa elektroniskt. Fanns tidigare endast som pappersböcker.