Kategori: Nyheter / Blogg

Om förlaget, våra böcker och författare.

2023-09-26 I vårt kära land, vårt kära framstegsdyrkande land, tror många människor på allvar att det senaste alltid är bättre (’det måste det ju vara om vi hela tiden rör oss mot en allt bättre framtid’). Det är därför nästan all historia som skrivs i Sverige idag bara är till för att bekräfta en världsbild, en ideologi eller en idé som finns i författarens huvud, inte för att skapa förståelse för den tid som avhandlas. Och inte heller för att förklara hur vi har hamnat där vi befinner oss idag eller varför vissa traditioner (och här avses inte sådant ytligt som dans kring granen et c.) och idéer har uppstått och kan vara värda att bevara. Samma sak…

2023-06-30 Vi behöver alla vila, kanske inte så mycket som vi tror, men ändå. En riktigt go semester önskar vi alla, i synnerhet dem som inte trivs på sina jobb eller har det kämpigt i övrigt. Låt sommaren 2023 bli en påminnelse om hur det borde vara!

2023-06-06 Idag firar vi Sverige 500 år! Det är något att vara stolta över, att vi har varit en kontinuerlig nationalstat under en så lång tid, bland de längst existerande staterna i hela världen. Nu stämmer det i och för sig inte att Sverige är bara 500 år, snarare minst 1000 år. Vår första i historien kända kung som regerade över Mälardalen och Götaländerna samtidigt var Erik Segersäll (slutet av 900-talet) och det kan ha funnits en svensk statsbildning innan honom också. Sverige fortsatte vara ett eget land hela vägen fram till Gustav Vasa. Vi hade valkungar, som valdes vid Mora sten och gjorde eriksgata för att godkännas och hyllas av landets alla landskap. Inte ens under Kalmarunionen…

2023-06-02 När vi kommer in i handlingen har Gunnlaugs rival Ramn gift sig med Helga, Gunnlaugs trolovade, under dennes frånvaro och mot hans uttryckliga vilja, Helga ovetandes att Gunnlaug levde och var på väg tillbaka till Island. Numera hade Ramn alls ingen glädje i sitt samliv med Helga – alltsedan hon och Gunnlaug träffats. På sommaren red man med stora följen till tings: Illuge svarte och hans söner, Gunnlaug och Hermund, Torsten Egilsson, Anund från Mossfjäll och Ramn och hans andra söner samt bonden Svarting. Skafte Toroddsson var då ännu lagsagoman. En dag, då alla målen varit före och folket mangrant samlat sig vid lagberget, äskade Gunnlaug ormtunga sig ljud och sade: – Är Ramn Anundsson här? Han…

2023-02-27 Människohjärnan, ehuru innesluten i ett kranium, som kan vila i ett barns hand, är en värld, vars av otaliga hemligheter uppfyllda rymder ännu icke kunnat uppmätas och genomforskas av vetenskapen. Där letas flitigt och där letas skarpsinnigt. Tid efter annan göras märkliga och, som det vill synas, framtidsdigra upptäckter. Och likväl – ju längre de upptäcktsresande hinna, dess mer avlägset skönja de målet. Ett var dock redan tydligt av hävdernas vittnesbörd och daglig erfarenhet: att människorasernas och inom dem individernas hjärnkapacitet är ganska olika. Ett annat är också tydligt: att en harmonisk utbildning – en sådan som gymnastiken vill och kan giva åt människokroppens muskelsystem – aldrig eller nästan aldrig kommer en mänsklig hjärna till del. Redan…

2023-01-03 Ett stort tack till alla kunder och samarbetspartner under 2022. Det här var våra mest sålda böcker under året som gick: Edda Ynglingasagan Samlade dikter Thomasevangeliet Germania