Välkommen till

Mimer bokförlag

Gör böcker bra!

Böcker kan göras bättre! En bok ska inte bara vara slentrianmässig underhållning eller torr sakprosa förpackat på ett förutsägbart sätt. Läsaren ska överraskas, utmanas och berikas!

Om oss

Vi vill vara med och förvalta och förnya det svenska litterära kulturarvet genom att ge ut välskriven och angelägen litteratur från olika tidsepoker.

Följande värden ligger till grund för vår utgivning: