Nyheter / Blogg

Senaste nytt om våra böcker och författare, samt tankar och innehåll som speglar vår tids kultur och samhälle.


Vi tillgängliggör under de kommande veckorna Martin Luthers texter som ingår i boken Vildsvinet i vingården som enskilda e-böcker. Först ut är ”De 95 teserna”. Passar även på att tipsa om denna föreläsning:

Martin Luther, nu även som singel


Om man inte läser tidningen är man oinformerad, om man läser tidningen är man felinformerad. Mark Twain

Håller du dig informerad?


»Ännu en Dag, ännu en välvning av ljus och mörker: Njut din Varelse«, säger du heliga gryning, livande blick av kärlek, strimma av Gud!... Jag är ännu till, sköna, omäteliga Natur! Du väckte mig än en gång ur mitt eviga mörker! gav mig en dag, en ny varelse, ett litet…

Ännu en dagAxess Magasin dammar av den gamla boken Det blinda Sverige (The New Totalitarians) och upptäcker skrämmande likheter med vår egen tid… http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=3337 https://archive.org/details/DetBlindaSverige

Det blinda Sverige?


Yttrandefriheten vann, Bokmässan stod upp emot åsiktsväldet. Men de författare som nu bojkottar Bokmässan har nästan alla en sak gemensamt: sympatier med den yttersta vänstern. Ann Heberlein kommenterar på Ledarsidorna.se: Jag tror på samtal och diskussioner, inte på att tysta och utesluta meningsmotståndare – naturligtvis under förutsättning att de inte…

Författarna som bekänner sin färg

2017-04-20 Få vågar kritisera Bonnier i dagens bokbransch. De är för stora för det, både i producentledet, distributionsledet och försäljningsledet. Dessutom utövar de stort inflytande i branschens alla organ, troligen inklusive tidningen Svensk Bokhandel. Det var just den tidningen som startade drevet mot Bokmässan förra året, att de skulle porta…

Är det rätt att försöka kväsa yttrandefriheten?


2017-04-04 ”So the turtle wins the race, right?” Sagt av Paul Tudor Jones, världens kanske främsta investerare de senaste 30 åren. Det är inte den som springer snabbast (här: tjänar mest pengar på kort tid) som vinner, utan den som idogt kämpar på samt undviker de stora nedgångarna. Från fabeln…

”So the turtle wins the race, right?”Kristendomen är världens överlägset mest förföljda religion World Watch List sammanställs årligen av Open Doors Internationals forskningsavdelning, där de analyserar de kristnas skiftande förhållanden i ca 70 länder. Sedan rangordnas de 50 länder där det är svårast att utöva den kristna tron. Läs mer och stöd Open Doors: https://www.open-doors.se/vart_arbete/wwl2017/ Det…

Så stor var förföljelsen av kristna 2016I denna lilla text, som skrevs efter hemkomsten från Rom 1874, ger Viktor Rydberg sin syn på tiggeriplågan som ännu fortgick i Rom, påhejad av det katolska prästerskapet som använde tiggarna för att döva sina samveten och göra ”goda gärningar”. Detta prästerskap motsvaras i Sverige i dag förvisso av de…

Rydberg tar sig an tiggerietMikael Mosesson 2017-03-04 Det finns många ord i Thomasevangeliet som är tydliga paralleller till Bibelord, sedan finns det några som känns väldigt främmande åt det gnostiska hållet, och sedan finns många som inte återfinns i Nya testamentet men ändå skulle kunna vara äkta. Jag påstår nu inte att nedanstående ord…

Lite om Thomasevangeliet


Ur förordet till Om inkarnationen av Athanasius. There is a strange idea abroad that in every subject the ancient books should be read only by the professionals, and that the amateur should content himself with the modern books. Thus I have found as a tutor in English Literature that if…

Nyttan och glädjen att läsa äldre litteratur, enligt C. S. ...


Gäller endast pappersböcker. 1.  Edda   2.  Fädernas gudasaga   3.  Lapplandsresan    4.  Suecia Antiqua    5.  Mord i provrummet     Spara Spara

Våra mest sålda böcker 2016  Santa Lucia av Francesco Del Cossa c:a 1470 2016-12-13 Vi firar Lucia under årets mörkaste tid såsom ”ljusets helgon”. Hon dog som kristen martyr 304 e. Kr. i Syrakusa på Sicilien. Ur boken Tidiga kristna martyrer: De texter som i dag sjungs till Lucia-melodin i Sverige är skapade till…

Varför firar vi Lucia? Berättelsen om hennes livKyrkan skall naturligtvis verka för att vara oberoende av staten samt protestera mot sådant som uppenbart går emot Guds ord, men då mycket eftertänksamt, och den skall inte vara en politisk kraft på en vänster- och högerskala som sysslar med i huvudsak det världsliga. Ur Till den kristliga adeln av…

Skall kyrkan blanda sig i politiken?2016-10-02 Ska museer vara propagandacentraler för den för tillfället rådande statsideologin, eller ska de förmedla de klassiska idealen kunskap, fritt tänkande och estetik? Det undrar SvD i en debattartikel. Läs också ”Här är Bah Kuhnkes propagandaministerium” (satir, men obehagligt nära sanningen). P. S. För den som undrar, ja det finns…

Ny kulturpolitik hotar kulturarvet


I och med reformationsjubileet 2017, då det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg, planerar vi en utgåva med valda skrifter av Luther. Där ingår bland annat Till den kristliga adeln av tysk nation, vari den romerska kyrkans inblandning i statliga angelägenheter behandlas.…

Martin Luthers syn på staten


Nu har britterna röstat för Brexit. Rösten var en frihetsröst. Och responsen från EU verkar bli tvång och hot. Om EU verkligen hade varit demokratiskt, om EU verkligen ville reformeras i demokratisk riktning, så skulle inte deras respons vara att skapa en superstat, där man tvingar kvar länder och folk!…

Frihet är det bästa ting

Peter Luthersson har för Axess TV:s räkning spelat in följande halvtimmeslånga dokumentär om Rydberg. Den finns tillgänglig tills vidare via Axess hemsida. http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=7602 Viktor Rydberg blev sin tids mest beundrade och aktade svenska författare, beundrad och aktad inte bara för sin gestaltningsförmåga och poetiska ton utan också för sin vidsträckta…

Nyproducerad TV-dokumentär om RydbergFörra året gav vi ut, oss veterligen den första, svenska översättningen av Anselms Proslogion. Inom den svenska filosofiska debatten förekommer han väl sällan numera, men det beror snarare på den svenska alltomfattande ateismen och därmed ett ointresse för metafysik. Svensk statssponsrad filosofi sysslar numera mest med praktisk spörsmål. Men argumentet…

Intressanta föreläsningar om ontologiska beviset


2016-03-21 Förberedelser till slaget vid Lützen Uti dagningen gjorde alla regementena morgonbön och avsjöngo psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Därpå red konungen igenom leden för att uppmuntra folket. [Här talade kungen till först svenskarna och sedan tyskarna.] Klockan var nu redan över åtta på morgonen, men dimman,…

Gustav II Adolfs krigspsalmer
Gäller endast pappersböcker och bygger på preliminära siffror. (E-böcker kan i nuläget inte redovisas på ett enkelt sätt på grund av att distributören Elib har tagit bort möjligheten att ta fram samlad statistik på årsbasis.) 1. Tro och makt (REA-titel) 2.  Edda   3.  Suecia Antiqua    4. Beowulf (REA-titel)…

Våra mest sålda böcker 2015


Nu lackar det mot Jul och ett nytt år, och nya böcker är redan på gång till kvartal ett 2016. Men vi får alla en behövlig paus under helgen. Vill passa på att tacka alla som har samarbetat med oss under året, och kanske framförallt alla läsare/kunder som köpt våra…

Tack för i år, God Jul och Gott Nytt 2016


– Man ska komma ihåg att före Dahlbergh fanns ingenting, säger Jonas Nordin. Från tiden dessförinnan finns bara enstaka bilder, som dessutom ofta är fria fantasier. Med Dahlberghs teckningar och gravyrer får vi en explosion av bilder som tillåter oss att göra systematiska studier av hur Sverige såg ut för…

Ny bok om Dahlberghs Suecia
Du vandrar nu vid din trogne cicerons sida till vårt Rättvisans tempel, gemenligen kallat Rådhuset. Vi hava ingen sak att hänskjuta till denna höga gudinnas vidsom, ej heller är vår avsikt att avlägga besök hos magistraten och borgerskapets äldste, som här hava sina sessionsrum; vi lämna dessa vördnasvärda korporationer i…

Gustaf Adolfs torg med börsen
I Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar – med anledningen av vår nyutgåva av den – ingår en gammal och (förr) för alla svenskar välbekant lokalsägen, den om Ljungby horn och pipa. Den är blott en av många, som författaren använder i boken för att levandegöra och beskriva folkföreställningarna i vårt land.…

Ljungby horn och pipa


Dahlbergh var en mycket begåvad tecknare [...] boken bör vara mycket givande för alla läsarkategorier med intresse för svensk arkitektur-, konst- och kulturhistoria.Nu finns (nästan alla) våra böcker tillgängliga i elektronisk form hos Google Play, iBooks och prenumerationstjänsten Mofibo. Vi har även lagt ut dem mot biblioteksplattformen Atingo (sedan tidigare hos Elib).

Fler försäljningskanaler för e-böcker


Grattis till Stina Nilsson, författare till bland andra böckerna Andetag och Eko av natt, som har erhållit ett ettårigt arbetsstipendium från Sveriges författarfond.

Författarstipendium till Stina Nilsson


Anders de Wahl läser "Nyårsklockan". I denna ursprungliga version ingår samtliga strofer. När traditionen återupptogs i slutet av 1970-talet "censurerades" den sista strofen av någon anledning bort, något som skett alltsedan dess.

Nyårsklockan
... och folket lät han veta, att allmosor vanhedrade det, att den fattigaste romare genom sin medborgarerätt vore adelsman med skyldigheter mot samhället och sig själv. Augustus såg, att vad som förut varit och ännu kallades romerska folket mer och mer utspäddes till en världsborgerlig pöbel.

Hans skildring av sjösjukans härjningar är hejdlöst rolig, men inget för kräsmagade. Hans språk är stundtals grovt och mustigt, stundtals poetiskt. [...] Vill man vara med på en Ostindiefarare och uppleva stormar, strandhugg och det spännande livet ombord, skildrat på ett humoristiskt sätt, ska man läsa Min son på galejan.Från och med nu kommer våra e-böcker successivt göras tillgängliga i alla Android-enheter och butiken Google Play/Google Books. Android är det största och snabbast växande operativsystemet för läsplattor och smarta telefoner i världen. Via dem ökar tillgängligheten av våra böcker och vi når enklare kunder som bor utomlands.

Vi finns på Google Play


”I Sverige, som av de trenne skandinaviska huvudlanden kanske har minst kvar av fornminnen i skrift, bör man med så mycket större sorgfällighet uppsöka och från förgängelsen bevara det lilla, som kan finnas.”

Eriksvisan : fornsvenskt kväde eller falsarium?
Det är skam att sitta, som vi har gjort,

Efter läsningen av Fädernas gudasaga är de båda alvsmederna Valand (upprorisk mot asagudarna) och Svipdag (delvis försonande kraft med samma gudar) något av det man minns tydligast. Kanske därför att det är kring dessa två som Rydberg spinner själva huvudintrigen. Och så verkar det ha varit även förr i världen, på tiden då verket var som mest inflytelserikt. Hjalmar Söderberg berättar dråpligt och humoristiskt följande i texten SVIPDAGARNA (1910), som hittas i samlingen Varia av samme författare:

Svipdags dramatiska äventyr
Fädernas gudasaga av Viktor Rydberg var mycket inflytelserik. Många -- även seriösare läsare -- tog säkert genvägen och nöjde sig med att läsa denna bok, istället för hans stora vetenskapsverk Undersökningar i germanisk mytologi. Det verkar som om boken under en tid var standardverket för dem som ville få en populärt framställd översikt av mytologin.

Statyerna på Djurgårdsbron


Själva skulpturgruppen föreställer en hednisk sed, vari två män är ihopspända med ett bälte och har var sin kniv i handen. Tvekampen slutar med den ene eller bådas död. (Läs mer om verket i Offentlig konst i Göteborg, nu också ute som e-bok.) Men på sockeln sitter bilder som förklarar vad som har lett fram till detta. Bilderna kan ses på följande länkar:

Vad föreställer Bältesspännarna?[caption id="attachment_98" align="alignright" width="219"] Kommer som e-bok, perfekt som guide i mobilen[/caption]

Mer offentlig konst


Inte minst författarens språkliga fantasi och berättarlust gör boken inspirerande att läsa. [...] Tina Westerlunds bok ger en fin ingång till en dramatisk tid i fråga om religion, men också spännande läsning om svek och dolda krafter inom människan.

Rafflande som en bloddrypande thriller, känslokittlande som en dokusåpa. Och det bästa av allt, allting är sant. Åtminstone nästan.... ett spännande handlingsförlopp. 1600-talets värld, utan modern bekvämlighet och hygien, då exempelvis resor var förknippade med stora mödor, framställs på ett färgstarkt sätt.

Katolskt Magasin recenserar Borgmästaren


Den historiska romanen Borgmästaren har fått en egen hemsida där författaren har samlat fördjupning och "extramaterial" kring boken.


Den mätta dagen, den är aldrig störst.


Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.... över Gustav Vasa släpps nu som pappersbok och e-bok. Den kan utan problem läsas av de flesta nutida svenskar. Så enkelt, kraftfullt och spännande är den skriven. Krönikan har format bilden av kungen genom åren. Jämfört med andra samtida krönikor är den mer tendentiös och framställer kungen i mer fördelaktig dager. Men händelseförloppet är i stort samma. Peder Svart hade tillgång till första ordningens källmaterial när han skrev, och man bör också komma ihåg att krönikan publicerades i en tid då det den skildrar fortfarande fanns dokumenterat och även var ihågkommet av då levande personer. Några större friheter kunde han alltså inte ta. Men han använde sin litterära begåvning till att skapa en fördelaktig bild av Gustav Vasa.

Peder Svarts krönika…
Vi är stolta att presentera Varia, en samling texter av ett av Sveriges skarpaste intellekt någonsin. Läs mer om boken här.

Nya böcker


I aktuellt nummer av M-magasin intervjuas Detta Prada, författare till romanen I fyra par skor, om sitt arbete hos Berättarministeriet med att hjälpa barn att komma igång med skrivandet.

Detta Prada intervjuas


Vi kompletterar nu vår utgivning i temat fornnordiskt med Tegnérs superklassiker Frithiofs saga: redan nu som e-bok och inom kort i tryckt format. Sedan tidigare finns ju hjälteeposet Beowulf, som även är med i oktobernumret hos bokklubben Clio.

Frithiof och BeowulfIdag är det romanen som är den heliga graalen i den litterära världen. Det anses fint att skriva romaner! helst så tjocka som möjligt. Men så har det inte alltid varit. Det fanns en tid då romanen sågs som enklare underhållningslitteratur.

Nobelpriset — novellkonstens uppsving?


BTJ (Bibliotekstjänst) har recenserat Tal och skrifter av Gustav II Adolf:

Recension


Här är några härliga citat av Gustav II Adolf; naturligtvis svårare att ta till sig utan sina sammanhang, men ändå fina exempel på hans formuleringskonst:


Genom att läsa de historiska källorna direkt får vi, förutom att vi på ett mänskligt plan kommer närmare de berörda personerna, reda på saker som kanhända glömts bort eller inte lyfts fram i historieskrivningen. Var Gustav II Adolf exempelvis verkligen en makttörstande krigshetsare eller bara en enormt begåvad person som liksom alla andra människor "här uti världen leka en komedie, och huru åtskilligt Gud, som all ting regerar, utdelar personerne"; alltså spelade sin roll (fullgjorde sin plikt) som kung ovanligt väl. Den här boken visar bland annat att beslutet att gå in i 30-åriga kriget fattades demokratiskt av både riksdag och råd samt föregicks av en lång process; men till och med efter att beslutet var fattat var kungen tveksam. I ett brev till Axel Oxenstierna skrev han så sent som den 4 december 1629: "Till nådigt svar kunne vi eder ickje förhålla, att vi intet litet tvehugse äro, vad oss i det tyska kriget är till att göra."

Ny bok om Gustav II Adolf


Vi har släppt en ny bok, Beowulf. Det är ett diktepos i stil med Iliaden. Det som gör det extra unikt, är att huvudpersonen är svensk, närmare bestämt göte.

BTJ (Bibliotekstjänst) har recenserat Offentlig konst i Göteborg:

BTJ-recensionJust nu finns vår bok "Om svenskarnes lynne" av Verner von Heidenstam till specialpriset 10 kr som en del av Adlibris kampanj Nationaldagsläsning.

Nationaldagsläsning


Ny fin recension av I fyra par skor!

Nu finns den första novellen, "När hjärtat slutar slå", ur boken Om att gråta sig till sömns och annat trams ute som e-bokssingel!

Ny e-bokssingelEller rättare, varför tycker så många inom Kultursverige illa om honom och förtalar honom? I en artikel i Dagens Nyheter tar Jens Liljestrand upp detta skumma fenomen.

Nu i april har vi släppt ytterligare två av Verner von Heidenstams pamfletter. Tillsammans med den tidigare utgivna "Om svenskarnes lynne" finns nu tre av hans viktigaste inlägg i debatten tillgängliga som e-bok.

Trilogi av Heidenstam


Vår utgivning har legat still ett tag nu. Ingen fara! Vi kommer ut med flera fina böcker under resten av året. Vill passa på att önska en Glad Påsk!

Glad Påsk!Här skriver Författarförbundet ett bra debattinlägg om ägarkoncentrationen i branschen. Att vertikal integration av ägandet är minst lika skadligt för konkurrens och mångfald som horisontell behöver man väl knappast ens utreda...

Detta Prada (tvåa från vänster) på Skrivarakademins debutafton med Caroline Nylander (Du satt på Karlavagnen) och Henrik Thord (Kum) och moderator Inga-Lina Lindqvist (som har en väldig massa romaner och diktsamlingar i bagaget). Mycket trevlig kväll med intressanta frågor från en mycket skrivarintresserad publik.

Skrivarakademin


Ytterligare en möjlighet att lyssna till och träffa vår duktiga författare Detta Prada.


Läs reportaget med vår författare Roza Takiporian.

Tack Kulturbloggen för en fin recension!

Prada har en trovärdig berättarröst med ett driv som för de olika karaktärerna med sina relationer in i dramer av både vardagliga och mer ovanliga slag. Som läsare dras man in ideras liv; det är djuplodande och spännande.

Recension från BTJ